Het succes van ZKV Meervogels is tweeledig

Nieuwe leden

ZKV De Meervogels was een van de succesvolle deelnemers aan de cursus Meer Leden in Kortere Tijd, die de KNKV aan haar leden aanbood. Bestuurslid Feike Hoekema blikt terug op de cursus en hun wervingsactie (schoolkorfbal), die niet alleen een positieve invloed had op het aantal nieuw jeugdleden. 

Feike: Voor Meervogels was het succes van de cursus tweeledig. De vele aandacht heeft er ook voor gezorgd dat we op de dag van het schoolkorfbaltoernooi gewoon een overschot aan vrijwilligers hadden. Te veel vrijwilligers heb je nooit, maar de leden van de vereniging waren onderling goed bezig zodat iedereen een steentje bij kon dragen. Zo had mijn dochter zich aangemeld als begeleider tijdens de 2 trainingen voorafgaand aan de wedstrijden. Tijdens het toernooi zou ze 4 of 5 wedstrijden fluiten. Uiteindelijk heeft ze 2 of 3 wedstrijden aan andere kinderen 'gegeven', zodat ook die kinderen bezig waren. Ze ging daarna zelf ook weer helpen bij de kangoeroetraining. Uiteindelijk vond ze alles zo leuk, dat ze nu samen met een jongen uit haar nieuwe team een ploegje gaat trainen/coachen. Als ouder kan ik daar vrolijk van worden, maar als bestuurslid kan ik hier ook spreken van een goede ontwikkeling binnen de vereniging! 

Wat hebben jullie geleerd tijdens de cursus?

Tijdens de cursus Meer Leden in Kortere Tijd hebben we geleerd hoe belangrijk PR is en welke mogelijkheden er zijn om de ledenwerfactie bekendheid te geven. Daarnaast werden we ons bewust van het belang om een goed vervolg te geven en de geïnteresseerde aanwezige tijdens de ledenwerfactie daadwerkelijk om te zetten in nieuwe leden.

Wat heeft het jullie opgeleverd

Een goed plan van aanpak en een draaiboek voor het organiseren van het schoolkorfbaltoernooi met 400 kinderen bij de Meervogels, dat elk jaar weer gebruikt kan worden. Een sprekende poster die gedurende de gehele ledenwerfactie overal terug te zien was. Jeugdleden die enthousiast zijn geworden en hebben aangeven volgend seizoen een ploeg te willen trainen of die willen fluiten. Een hoop nieuwe kinderen die komen trainen in juni en zeker al 10 kinderen die daadwerkelijk lid zijn geworden!

Waarom heb je nu zo’n succes?

Het succes zit in de goede PR campagne in- en extern. De leden zijn via de site regelmatig geinformeerd over het schoolkorfbaltoernooi. Er is ook in een vroeg stadium gecommuniceerd met de scholen. Het aanbieden van trainingen voorafgaande aan het toernooi en de begeleiding van een team op de dag zelf is ook frequent gecommuniceerd. Er zijn op scholen posters opgehangen met de toernooidatum en de mogelijkheid om te komen trainen voorafgaande aan het toernooi. Indien er een aanmelding per mail binnen kwam voor een training, werd hier direct positief op geantwoord. Er is bewust een keus gemaakt om jeugdleden te enthousiasmeren en te betrekken bij de trainingen voorafgaande aan het toernooi en op de toernooidag zelf een team te laten begeleiden of andere activiteiten te laten uitvoeren. Er is veel tijd besteed om de jeugdleden te begeleiden, door een trainersbijeenkomst te organiseren en tips voor het geven van trainingen op papier uit te reiken. Met als doel een open en gemoedelijke sfeer uit te stralen. 

Wat was voor jullie echt een eye opener

Van te voren een goed niet te missen aanbod vast te stellen en dit duidelijk te communiceren naar de nieuwe leden.

Waarom zouden andere korfbalverenigingen deze cursus moeten volgen?

Door mee te doen krijg je als vereniging goede tools en formats aangereikt die het makkelijker maken om een succesvolle ledenwervingsactie op te zetten. Het kost minder tijd en energie voor de vrijwilligers die zich bezig gaan houden met de ledenwerfactie. De bijeenkomsten zorgde er ook voor dat je in contact kwam met anderen verenigingen, dit werkte stimulerend en de discussies waren leerzaam.

 

  • Aangemaakt op .