30 nieuwe leden voor LTC Bijstervelden

Afgelopen zes maanden was LTC Bijstervelden een van de zestien KNLTB verenigingen die deelnamen aan de cursus Meer Leden in Kortere Tijd. Na afloop van de cursus spraken wij met supervrijwilliger Esther Hoppenbrouwers.

Wat hebben jullie geleerd tijdens de cursus

Van de cursus Meer Leden in Kortere Tijd heb ik geleerd dat als je een ledenwerfactiviteit wil laten slagen dat het niet genoeg is om een poster te maken, op Facebook te zetten en dat de mensen dan wel komen. Er zit een heel duidelijk plan achter en een goede, gestructureerde opbouw in de planning, een duidelijke visie op ledenwerving en ledenbehoud. Ook het belang van eigen leden als ambassadeurs inzetten was echt een beetje omdenken voor een aantal mensen binnen onze vereniging. Eigen leden ook belonen als ze leden aanbrengen, dat hadden ze nog nooit zo gezien, maar tot nu toe hebben al een aantal leden een bartegoed op hun KNLTB-pas gestort gekregen of een bioscoopbon toegestuurd. Dus het motiveert wel!

Wat heeft het jullie opgeleverd?

Allereerst is Ledenwerving en Ledenbehoud echt hoog op de agenda gekomen van de vereniging. Na onze TennisXperience hebben zich inmiddels ruim 30 nieuwe leden aangemeld. Zowel jeugd als volwassenen, dus we zijn achteraf toch heel blij dat we onze doelgroep ruim genomen hebben bij de ledenwervingsactiviteit. Al was het ook wel erg veel werk om alle doelgroepen te bereiken, twee flyers maken, twee mails uitdoen  naar (ouders van) jeugdleden en naar alle senioren binnen de vereniging, scholen bereiken, maar ook persberichten in lokale krantjes. Het heeft nu goed uitgepakt.

Waarom heb je nu z’n succes

Door vooraf een duidelijk plan op papier te zetten. Vanuit de visie en missie van onze vereniging weten waar we naartoe willen. Ook zijn we op tijd in gesprek gegaan met het bestuur en de trainer om afspraken te maken over wat we kunnen aanbieden als "niet te missen aanbod" en beloningsactie voor bestaande leden. Je wilt bestaande en nieuwe leden toch iets aantrekkelijks kunnen bieden. Ook hebben we ons zoveel mogelijk aan het gestructureerde plan en draaiboek proberen te houden waar we in de workshops veel over gezien en gehoord hebben. We hebben de rollen binnen onze werkgroep goed verdeeld, veel vrijwilligers (jeugd- en seniorleden) van de vereniging erbij betrokken en geprobeerd zo goed en duidelijk mogelijk naar iedereen te communiceren en op de dag van de TennisXperience vooral ook zelf zoveel mogelijk proberen te genieten, zodat je de beleving en Xperience ook goed kunt overbrengen op alle vrijwilligers en bezoekers.

Wat was voor jullie echt een eye opener

Een echte eye opener was dat je eigenlijk mensen na een ledenwerfactiviteit moet zien terug te krijgen naar je vereniging, dus de follow-up acties die je moet bedenken, zijn eigenlijk belangrijker dan het actielidmaatschap zelf. Een niet te missen aanbod is belangrijk, maar mensen zitten er niet op te wachten om op de TennisXperience meteen een inschrijfformulier onder de neus te krijgen. Mensen enthousiast maken om het nog een keer te komen ervaren, nog zonder verplichting van een lidmaatschap. Uiteraard hebben we de bezoekers wel de mogelijkheden laten zien, maar hier niet op aangedrongen. Voor zowel de jeugd als volwassenen hebben we "hussel activiteiten" gepromoot. Vier keer vrijblijvend op dinsdagavond komen husselen,en dan liggen er natuurlijk op die dinsdagavond wel inschrijfformulieren op de tafel, maar eerst maar eens een paar rondjes husselen, dat lidmaatschap komt dan later aan de bar bij een biertje wel een keer ter sprake.

Waarom zouden andere verenigingen deze cursus moeten volgen

Het zijn zeer duidelijke workshops, met praktische opdrachten en een duidelijke opbouw. Je wordt gemotiveerd en goed begeleid om aan de slag te gaan met je eigen ledenwerfactiviteit. Dit kan een open dag zijn, maar ook iets minder groots. Leuk is dat je met andere verenigingen bij elkaar zit, dus je hoort ook hoe het bij een andere vereniging gaat en hoe zij het aanpakken. 

 

 

  • Aangemaakt op .