Korfbal wil met trotse leden naar 150.000 in 2020

Het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond(KNKV) is met ruim 92.000 leden niet de kleinste sport in Nederland. Wel is het aantal leden de laatste jaren gedaald . Om het tij te keren en om de ambitie van een groei naar 150.000 leden in 2020 waar te maken wil het KNKV met de echte liefhebbers laten zien waarom het korfbal zo’n mooie sport is.

 

Korfbal populariseren

Verenigingen en leden zijn hierin de ambassadeurs, zij kunnen het beste laten zien wat de sport allemaal in zich heeft. Een sport toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud, voor jongens, meisjes, dames en heren. En dat in een veilige sociale omgeving.Sinds een aantal jaren is het KNKV bezig met korfbal te populariseren. Innovatie van de sport was hierbij één van de pijlers. Maar nu invoering van o.a. een schotklok, zes wissels, een kleiner veld en een nieuwe kunststof mand de sport dynamischer en aantrekkelijker hebben gemaakt wordt het tijd dat de buitenwereld ook gaat zien wat korfbal echt is. Manager korfbalparticipatie KNKV Gert-Jan Kraaijeveld: ,,we leken gebukt te gaan onder het welbekende Calimero-effect. Korfbal heeft een etiket opgeplakt gekregen van mietjessport en we waren vooral druk met onszelf daartegen verweren. We hoeven ons niet tegen iets te weren, wat we niet vertegenwoordigen. Maar het helpt als de korfballer met trots en passie zijn omgeving vertelt over korfbal. Dat levert veel meer op.’’

Dat Kraaijeveld als manager korfbalparticipatie staat achter het beleid om de korfballer zelf de ambassadeur te laten zijn is niet echt verrassend. Zelf is hij een korfbalman in hart en nieren die zo ongeveer alles wat je bij een korfbalvereniging kunt doen wel gedaan heeft. Daarnaast is hij als assistent bondscoach nauw betrokken geweest bij de verrichtingen van ons Nationaal team en heeft hij zich in het verleden gebogen over de talentontwikkeling in korfbal. Zoals hij zelf zegt: ‘’ Ik ben geboren in de korfbalwereld.’’

Veilig en sociaal

Volgens Kraaijeveld is korfbal een aantrekkelijke, faire en sociale sport waarbij gender equality hoog in het vaandel staat: ,,veel leden zien de vereniging als een tweede thuis, de korfbalverenigingen bieden een veilige, sociale omgeving. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, ze trekken samen op. Precies zoals we in het dagelijks leven ook doen. De sport is voor iedereen toegankelijk en er is een aanbod van jong tot oud, voor een leven lang. En volgens mij zijn wij hier tegenwoordig juist veel naar op zoek. Naar veiligheid, gelijkheid en een stressvrije omgeving. Korfbal heeft het en dat gaan we uitdragen.’’

Om dit te bewerkstelligen is een interne mentaliteitsverandering van ons allen van groot belang. ,,Korfbal is groots en onze verenigingen vertegenwoordigen dit. Het begint dus bij het weer loskrijgen van onze trots. De korfbalcommunity is ontzettend sterk en er verandert veel in de sport. Daarom duurt het wat langer. Maar wanneer ook de jongere generaties erin meegaan denk ik dat we veel kunnen bewerkstelligen’’, aldus Kraaijeveld.

En hierbij is het nodig dat we vernieuwend denken. Korfbal is van oudsher een onderwijssport en we richten onze pijlen op de jeugd. Dat is ook logisch, maar ook bij andere doelgroepen valt veel winst te behalen.  Kraaijeveld: ,,verenigingen hebben jeugd nodig, daarbij biedt het extra kansen als we ook onderzoeken waar andere kansen liggen. Zo heeft  een vereniging midden in een wijk met oudere KombiFit, een beweegprogramma op basis van behoefte van de doelgroep  geïntroduceerd en groeide het ledenaantal flink. Allemaal ouderen  die niet direct iets met korfbal hadden, maar die door dit aanbod  nu wel op de vereniging sporten.’’

Meer Leden en Vrijwilligers in Kortere Tijd (MLKT)

Eén van de producten die het KNKV wil gaan inzetten om verenigingen te ondersteunen bij het populariseren van korfbal, is Meer Leden in Kortere Tijd (MLKT) van Sportservice Noord-Holland. Het traject MLKT is ontwikkeld voor sportverenigingen en tot nu toe erg succesvol gebleken bij het neerzetten van een aanpak om het ledenaantal te laten stijgen. Verenigingen kunnen het traject op 2 manieren volgen. Offline en online. Tijdens het offline traject worden maximaal tien korfbalverenigingen in vier bijeenkomsten gecoacht naar nieuwe leden.  Online krijgt een vereniging individuele begeleiding op afstand, door middel van een e-learningplatform. Daarnaast kunnen verenigingen ook de online cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd volgen. Onder begeleiding van een persoonlijke coach zet de verenigingen de nodige stappen op weg naar een sterke organisatie, en meer vrijwilligers.  Kraaijeveld: ,,we willen vooral de verenigingen elkaar laten helpen en ervaringen laten uitwisselen. We faciliteren en verbinden ze met partijen waar zij kennis vandaan kunnen halen. Eén van die partijen is dus Sportservice Noord-Holland met MLKT.’’

Zelf stappen zetten

Met MLKT gaan de verenigingen zelf campagnes bedenken om de leden te werven. Hierbij worden geen nieuwe, innovatieve middelen gebruikt. ,,De kracht van MLKT schuilt in dat de verenigingen aan de hand meegenomen worden. Ze krijgen handvatten aangereikt om verandering teweeg te brengen, maar het zijn uiteindelijk wel de verenigingen zelf die stappen moeten gaan zetten‘’, aldus Niels van Weert, verenigingsadviseur Sportservice Noord-Holland en uitvoerder van MLKT.  

Naar 150.000 in 2020

Met de verenigingen als drijvende kracht is het de ambitie van de KNKV om in 2020 uiteindelijk  150.000 leden te hebben. Kraaijeveld: ,,hier zit een gedachte achter. 150.000 leden verdeeld over de verenigingen die we nu hebben zorgen voor een goed fundament. De levensvatbaarheid van de verenigingen is dan goed. Daarnaast staan we met dat ledenaantal weer beter gepositioneerd ten opzichte van andere sportbonden, korfbal staat nu derde na voetbal en hockey.’’

Konden we maar 5 jaar voorruit kijken om te zien of de ambitieuze plannen van het KNKV te realiseren zijn. Aan het enthousiasme en de ambitie van de bond zal het in ieder geval niet liggen en trots op de sport zijn zij zeker. Nu is het aan de verenigingen.

  • Aangemaakt op .