Belcampagne MVKT groot succes voor TV Schatzenburg

Meer dan tachtig procent van de leden van TV Schatzenburg blijkt bereid te zijn om vrijwilligerswerk te doen voor deze inmiddels ruim 40 jaar oude tennisvereniging uit Menaldum. Bovendien kunnen na deze MVKT belcampagne enkele van de bestaande vacatures worden ingevuld. Dat blijkt uit de ‘Hoe houden we met zijn allen de ballen hoog’ belronde die de tennisclub op 5, 6 en 7 januari uitvoerde onder alle 220 clubleden.

Erg verrast

In het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd dat ieder seniorlid verplicht is tenminste eenmaal per tennisseizoen een kantinedienst op zich te nemen. Het werk dat de clubvrijwilligers willen doen varieert van het helpen in de kantine, het schoonhouden van het clubgebouw, het schrijven van stukjes voor het clubblad ‘de Baanbreker’ tot hulp bij de organisatie van tennistoernooien.

Ballen in de lucht

“Met al deze nieuw geworven vrijwilligers kunnen we de (tennis)ballen in de lucht houden en zijn we een vereniging met toekomst. Wij zijn erg verrast door de grote bereidheid om van de leden om zich voor de club in te zetten”, aldus TV Schatzenburg.

Startsein

Het startsein voor de bel campagne werd gegeven door wethouder Lute Pen van de gemeente Menameradiel. Vervolgens werd er door 11 leden van TV Schatzenburg drie opeenvolgende dagen gebeld met alle leden van de club. En niet alleen met de leden die geen vrijwilligerswerk doen maar ook de leden die reeds de handen uit de mouwen steken voor de club. Twee vliegen Met deze bel campagne vangen wij twee vliegen in één klap want we hebben deze ingezet om voor TV Schatzenburg meer vrijwilligers te werven maar tevens een goed beeld te krijgen van de tevredenheid van degenen die zich nu al als vrijwilliger voor onze vereniging inspannen.”

 

  • Aangemaakt op .