Vrijwilligerstekort in Zeist met MVKT opgelost

Het vrijwilligerstekort in Zeist was met 150 mensen net zo groot als in vele andere gemeenten. Ook in deze Utrechtse ‘Slotstad’ kunnen sportverenigingen niet zonder de belangrijke bijdrage van vrijwilligers. Maar met de methode Meer vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) bleek dit tekort snel weg te werken. Het vrijwilligers in Zeist is in zeer korte tijd volledig ingelopen.

Niet zonder resultaat
Het afgelopen seizoen hebben acht sportverenigingen uit Zeist meegedaan aan de werving van nieuwe vrijwilligers. En niet zonder resultaat. Bij elkaar hebben de verenigingen tot nu toe meer dan 150 vrijwilligers geworven. Deze wervingsmethode voor vrijwilligers werd aan de Zeister sportverenigingen aangeboden door Sportservice Zeist.

Nog meer
Het vrijwilligerstekort in Zeist is inmiddels fors geslonken. Alle sportverenigingen die deze wervingsmethode hebben gevolgd, zijn inmiddels veel vrijwilligers rijker. Volleybalvereniging Cito heeft 22 nieuwe vrijwilligers geworven, Atletiekvereniging Fit 65 vrijwilligers, Jeu de Boules vereniging Les Cailloux 23 vrijwilligers en honk- en softbalvereniging Phoenix wist er maar liefst 45 aan het corps toe te voegen.
In totaal hebben dus 150 leden van sportverenigingen zich aangemeld als vrijwilliger en dit worden er waarschijnlijk nog veel meer want Omnivereniging SV Austerlitz, de voetbalverenigingen Jonathan en SV Zeist en basketbalvereniging BZ’72 gaan de komende maand aan de slag met de laatste stap van de methode MVKT.

Stappen
De methode MVKT bestaat uit meerdere stappen. De methode start met het promoten van de vrijwilligerscampagne, het in kaart brengen van het huidige vrijwilligersbestand en de beschrijving van de actuele vacatures bij de vereniging. Vervolgens wordt per brief of per e-mail aan alle leden een vooraankondiging van de wervingsactie toegezonden. Daarna worden zij telefonisch benaderd. De laatste stap is het verdelen van de uit te voeren taken onder de nieuwe vrijwilligers.

Meer Leden in Kortere Tijd
Na de succesvolle aanpak van het vrijwilligerstekort in Zeist gaat Sportservice Zeist de sportverenigingen vanaf september 2013 ook helpen bij de zoektocht naar nieuwe leden. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de verenigingsadviseur van Sportservice Zeist.

  • Aangemaakt op .