Weesp zwemt in vrijwilligers

De in 1963 vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy was een ziener. Veel van zijn uitspraken hebben de tand des tijds met glans doorstaan. ‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor je land kunt doen’, is een wereldberoemd citaat. Vervang ‘land’ door ‘sportclub’ en de woorden zijn actueler dan ooit.

Kennedy’s lijfspreuk vat de gedachte achter MVKT (Meer Vrijwilligers in Korte Tijd) kernachtig samen. Al is het natuurlijk van groot belang om te weten hoe de omslag in mentaliteit tot stand kan worden gebracht. Tijdens een door de gemeente Weesp aangeboden workshop van Sportservice Noord-Holland, kregen drie plaatselijke sportclubs de benodigde handvatten aangereikt. Een paar maanden later werd de vergaarde kennis in praktijk gebracht. Het resultaat was verbluffend. ,,De actie die wij naar aanleiding van de workshop op touw hebben gezet, leverde ons 170 nieuwe vrijwilligers op!’’, jubelt voorzitter Cor Bos van de 800 leden tellende Mixed Hockeyclub Weesp. ,,De voetballers van SV Weesp scoorden een vergelijkbaar resultaat.’’

De persoonlijke benadering richting de leden blijkt de toverformule. Het sturen van sms-jes of e-mails heeft weinig zin. Een korte roffel op de knop ‘delete’ en de smeekbede bevindt zich in de digitale prullenbak. Dus organiseerde de hockeyclub een viertal belrondes waarin alle leden werden benaderd. Ook Cor Bos schikte zich in de rol van telefonist.

,,Op de workshop leerden wij dat het belangrijk is dat de leden weten van de actie. Dus hebben wij een mooie campagne in de steigers gezet. Er verschenen grote posters met de tekst: ‘Let op! Jullie worden gebeld in april!’ Bovendien hebben wij eerst goed in kaart gebracht op welk gebied wij vrijwilligers nodig hadden. Want je moet kunnen melden voor welke klussen extra mensen nodig zijn. Natuurlijk informeerden wij ook bij de leden wat zij leuk vonden om te doen. Ook belangrijk is dat de mensen niet op een al te opdringerige toon worden benaderd. Maar een beetje druk uitoefenen is natuurlijk nooit weg.’’

De aanpak werkte. ,,Iedereen toonde begrip’’, herinnert de voorzitter zich de vele uren waarin hij zijn persoonlijk record ‘Goedenavond, u spreekt met Cor Bos’ aanscherpte. ,,Ik heb alleen maar complimenten gekregen over onze persoonlijke aanpak. Natuurlijk hapte niet iedereen toe. Maar 170 nieuwe vrijwilligers verwelkomen is eventjes niet niks. Zeventig van hen hebben aangegeven structureel de handen uit de mouwen te willen steken.’’ 

De actie leverde niet alleen vele honderden extra handen op; ook ontstond er een prima beeld over het karakter van de club. ,,Stel dat je na al die telefoontjes bot vangt. Dat zegt voldoende over de mentaliteit die er heerst. Gelukkig was er bij ons sprake van een groot succes.’’ 

Het kostte MHC Weesp de nodige energie en creativiteit om het initiatief goed over het voetlicht te krijgen. Het resultaat maakte alles goed. ,,Elke commissie waarover wij beschikken hebben wij kunnen uitbreiden’’, zegt Cor Bos. ,,Van de ploeg die de wilgen rond het complex bijhoudt, tot het team dat de penningmeester ondersteunt. Ineens kunnen wij weer meedoen aan de Grote Club Actie. Doordat iemand er alleen voor stond hebben wij dat twee jaar lang maar laten lopen.’’

Wat de Weespse hockeyclub rest is het voor de toekomst waarborgen van de betrokkenheid van de leden bij de club. Cor Bos: ,,De huidige mentaliteit moet in onze genen gaan zitten.’’ 

 

  • Aangemaakt op .