Een goed personeelsdossier voor sportverenigingen

Het ontslagrecht is gewijzigd en daardoor is het nog belangrijker geworden om een personeelsdossier op te bouwen. Want wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat een trainer/coach bijvoorbeeld niet goed functioneert zijn de rechterlijke instanties strikt gebonden aan de in de wet geformuleerde ontslaggronden. Hierbij is een goed personeelsdossier essentieel en is het ook belangrijk dat u als vereniging aan dossieropbouw doet.

 Minimum eisen personeelsdossier

 • Arbeidsovereenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde afspraken
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken.   
 • Persoonlijke gegevens
 • Functieomschrijving
 • Afspraken over opleidingen
 • Verslaglegging gesprekken
 • verbeterplan
 • Disfunctioneren

Zo is dossieropbouw van cruciaal belang voor ontslag wegens disfunctioneren. U als vereniging moet namelijk kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan het functioneren van de trainer te verbeteren voordat u tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst komt, zoals het opstellen van een verbeterplan, waarbij duidelijk aangegeven wordt welke onderdelen moeten verbeteren, op welke manier (bijv. coaching, cursussen) en tegen welke termijn de verbetering doorgevoerd had moeten zijn. Wordt hieraan niet voldaan, dan zal de kantonrechter het ontslagverzoek afwijzen.

Hierbij een voorbeeld van plan van aanpak bij disfunctioneren en de daarmee samenhangende dossieropbouw:

1. Reageren

 • Spreek de trainer/coach aan.
 • Geef aan wat u niet goed vindt gaan.
 • Maak duidelijke afspraken om het disfunctioneren te verbeteren.

2. Evalueren

 • Zijn de afspraken nagekomen?
 • Is een verbetertraject nodig?
 • Heeft u een termijn afgesproken?

3. Presteer

 • Functioneert de trainer/coach nu goed en kunt u het dossier sluiten?
 • Behoort een overplaatsing misschien tot de middelen?
 • Functioneert de trainer/coach nog steeds niet goed en is de enige oplossing de beëindiging van het arbeidscontract?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Juridische zaken van Sportkader Nederland. Bellen kan natuurlijk ook: 023-205 50 00.

 

 

 

 • Aangemaakt op .