Jonge besturen ondernemender

7 jaar geleden trad ik als 23-jarige aan als jongste bestuurslid in de Topklasse. Inmiddels ben ik 30 en is deze kwalificatie nog steeds van toepassing. Veel jonge bestuursleden kom je in de zaterdag Topklasse dus niet tegen. Veel vrouwen evenmin. Bij drie clubs ben ik ze de afgelopen jaren vrouwen aan de bestuurstafel tegen gekomen. Nieuwkomer SteDoCo, een vereniging met een bloeiende vrouwenvoetbalafdeling, heeft zelfs een vrouwelijke voorzitter. Vaker werd het stereotiepe beeld, de grijze man van een jaar of 50, bevestigd. Een gemiste kans! 

 Het NOC*NSF en Mulier Instituut hebben onderzoek gedaan naar de samenstelling van sportbesturen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek: 

“Verenigingsbesturen bestaan voornamelijk uit mannen. Een gemiddeld bestuur bestaat voor ongeveer een kwart uit vrouwen en driekwart uit mannen. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar. Met name de functies van voorzitter en penningmeester worden vervuld door mannen. 85 procent van de voorzitters is man en 72 procent van de penningmeesters. Het secretariaat is iets vaker in handen van vrouwen. Twee vijfde van de secretariaatfuncties wordt vervuld door een vrouw. Verenigingsbestuurders zijn vaak hoger opgeleid. Verenigingen vinden het lastig om nieuwe geschikte bestuursleden te vinden. Het is één van de meest genoemde knelpunten en zorgen bij verenigingen als het gaat om het kader van de vereniging. Als er vacatures zijn bij verenigingen, zijn deze vooral bij het bestuur. Ongeveer een derde van de verenigingen heeft één of meer vacatures voor een bestuursfunctie. Verenigingen spannen zich flink in om nieuwe bestuursleden te vinden. Mensen willen graag gevraagd worden voor vrijwilligerswerk en doen dit niet op eigen initiatief.”

Uit het onderzoek blijkt dat verenigingen met ‘jongere’ besturen ondernemender zijn in vergelijking met de ‘oudere’ besturen. Zij zijn bijvoorbeeld actiever in het organiseren van nevenactiviteiten voor leden maar ook voor niet-leden. Een jong bestuur zou u dus zomaar nieuwe leden kunnen opleveren!

Het zou echter zomaar kunnen dat de leeftijdsopbouw van verenigingsbesturen in de toekomst gaat veranderen, aangezien uit het onderzoek blijkt dat met name de jongeren (18 t/m 23 jaar en 24 t/m 44 jaar) interesse hebben in een bestuursfunctie. Als het lukt om deze geïnteresseerden op te nemen in uw verenigingsbestuur, dan zou dit zomaar kunnen betekenen dat ook uw vereniging steeds ondernemender zal worden!

“Van de gehele Nederlandse bevolking tussen de 18 en de 80 jaar (die nog geen sportbestuurder zijn) blijkt 8 procent in de toekomst een sportbestuursfunctie te willen bekleden. Als je dit doorrekent, betekent het dat er ongeveer 950.000 nieuwe bestuursleden beschikbaar zouden zijn. Het verenigingsbestuur lijkt wel een mannenbolwerk te blijven. Want het zijn met name mannen die geïnteresseerd zijn in een functie als sportbestuurder. Ook hoger opgeleiden zijn vaker geïnteresseerd.”

De belangrijkste redenen om sportbestuurder te worden is iets terugdoen voor de club en de maatschappij. Potentiële bestuurders hebben, meer dan huidige bestuurders, echter ook een ‘eigenbelang’. Zij willen zich ontwikkelen en werken aan hun competenties. Vraag mensen dus voor functies die passen bij hun interesses en vaardigheden, maar geef hen ook de gelegenheid om zich hier verder in te ontwikkelen!

 

  • Aangemaakt op .