Aansprakelijkheid sportvereniging bij letsel vrijwilliger

aansprakelijkheid

Vraag van een sportbestuurder:

Bij ons op de sportvereniging heeft een vrijwilligster zich verwond aan haar hand door een kapot glas. Zij verrichtte werkzaamheden in de keuken. Het gevolg van deze verwonding is dat zij haar hand niet meer goed kan gebruiken. Is de sportvereniging aansprakelijk voor dit letsel van de vrijwilligster?

 

De vraag of een vereniging of een persoon aansprakelijk is, kan niet direct beantwoord worden. De feitelijke omstandigheden bepalen per geval of er sprake is van aansprakelijkheid.

Een sportvereniging heeft op grond van de wetgeving en jurisprudentie een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van vrijwilligers, leden en bezoekers van de sportvereniging. Deze zorgplicht houdt in dat de sportvereniging verplicht is maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat deze mensen schade lijden. Het is niet mogelijk om in algemene zin aansprakelijkheid uit te sluiten. Het ophangen van bordjes in het clubhuis dat het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden sluit de aansprakelijkheid niet uit voor de sportvereniging. Een dergelijk bordje geeft hooguit aan dat men ook eigen verantwoordelijkheid heeft.

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Er zijn zelfs omstandigheden die aansprakelijkheid in het geheel niet uitsluiten. Dit wordt kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd en betekent dat u op grond van de wet ook aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt door personen of goederen die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Zo zijn de ouders van een kind jonger dan 14 jaar aansprakelijk voor de schade die dit kind veroorzaakt en is de werkgever aansprakelijk voor de fouten van zijn werknemers. Dit geldt ook voor een exploitant of beheerder van een sportterrein.

Onrechtmatige daad

De meest voorkomende juridische grondslag voor de aansprakelijkheid is de onrechtmatige daad. Dit is een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon, een onderneming of de overheid, waardoor schade is veroorzaakt. Daarnaast kan aansprakelijkheid ontstaan als de sportvereniging handelt in strijd met de zorgvuldigheidsnorm. De Hoge Raad heeft hiervoor de basis gelegd in het zogenaamde Kelderluikarrest.

Zorgvuldig gehandeld

Als iemand op de sportvereniging schade heeft geleden moet de sportvereniging aantonen zorgvuldig te hebben gehandeld, om aansprakelijkheid met betrekking tot deze schade te voorkomen. Dit houdt in dat per activiteit bekeken moet worden hoe groot de kans is dat een ongeval zou kunnen gebeuren en wat de mate van bezwaarlijkheid is om veiligheidsmaatregelen te nemen.

Zo kan een sportvereniging zorgdragen met een veiligheidsinstructie voor haar (bar)vrijwilligers en een veilige werkplek te creëren. Deze elementen komen niet aan de orde in de verplichte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).

De verwonde vrijwilligster

De eventuele aansprakelijkheid van de sportvereniging met betrekking tot de vrijwilligster die zich verwondde in de keuken is dus afhankelijk van de genomen voorzorg- en veiligheidsmaatregelen. Bekeken wordt de hoeveelheid glas in een spoelbak, de eventuele gladheid van de vloer of was het gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden? 

Voorkomen is beter dan genezen

Ook voor een sportvereniging is voorkomen beter dan genezen en daarom bevelen we een risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan. Sportservice Noord-Holland kan u meer informatie verschaffen over de cursus IVA en een Risico-inventarisatie & Evaluatie. Neem hiervoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , afdeling Verenigingsondersteuning.

Dit artikel is afkomstig van de afdeling Juridsche zaken van Sportservice Nederland. Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan natuurlijk ook: 023-205 50 00.

  • Aangemaakt op .